ขนาดภาพใน facebook

All / 9 กุมภาพันธ์ 2017 / 10

ภาพปก Cover [แนวนอน] = 851 x 315 พิกเซล
รูปประจำตัว [สี่เหลียมจตุรัส] = 125 x 125 พิกเซล
รูปประจำตัว ที่จะไปแสดงในหน้า Timeline [สี่เหลี่ยมจตุรัส] = 50 x 50 พิกเซล
รูปภาพ ถ้าเป็นรูปขนาดใหญ่ 1 อัน [สี่เหลี่ยมจตุรัส] = 403 x 403 พิกเซล
รูปภาพ ถ้าเป็นรูปขนาดกลาง 2 อัน [สี่เหลี่ยมจตุรัส] = 200 x 200 พิกเซล
รูปภาพ ถ้าเป็นรูปขนาดเล็ก 3 อัน [สี่เหลี่ยมจตุรัส] = 133 x 133 พิกเซล (อันขวาสุด แอบหดไปนิดนึง คือ = 131 x 133 พิกเซล)

หน้า Facebook Page ถ้าเราเคยสร้าง Custom Tab ก็จะสามารถใส่ข้อมูลได้ในพื้นที่กว้างขวางมากขึ้น

พื้นที่ใส่ข้อมูล = กว้าง 780 พิกเซล

อัลบัม, สไลด์โชว์ และ การแสดงผลรูปภาพ

รูปภาพขนาดเล็ก ในแต่ละอัลบัม [แนวนอน] = 161 x 120 พิกเซล
รูปภาพปกติ แสดงผลได้ใหญ่สุด [สี่เหลี่ยมจตุรัส] = 722 x 722 พิกเซล — ไม่ว่าจะเป็นรูปแนวตั้ง หรือรูปแนวนอน ด้านที่ยาวที่สุดจะไม่เกิน 722 พิกเซล
รูปภาพสไลด์โชว์ แสดงผลได้ใหญ่สุด [สี่เหลี่ยมจตุรัส] = 960 x 960 พิกเซล — ไม่ว่าจะเป็นรูปแนวตั้ง หรือรูปแนวนอน ด้านที่ยาวที่สุดจะไม่เกิน 960 พิกเซล

หน้า Group

ภาพปก Cover [แนวนอน] = 801 x 195 พิกเซล

ปิดท้ายด้วยหน้า News Feed

รูปประจำตัว ที่จะไปแสดงในหน้า News Feed [สี่เหลี่ยมจตุรัส] = 50 x 50 พิกเซล
เมื่อเอาเมาท์ชี้ที่รูปประจำตัว จะแสดงรายละเอียด และรูปขนาดใหญ่ขึ้น [สี่เหลี่ยมจตุรัส] = 100 x 100 พิกเซล
รูปภาพใน News Feed แสดงได้หลายลักษณะ ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน แสดงผลได้ใหญ่สุด = 300 x 225 พิกเซล — ไม่ว่าอย่างไร ความกว้างของรูปก็จะไม่เกิน 300 พิกเซล และความสูงก็จะไม่เกิน 225 พิกเซล