จริงๆก็มีหลายกลุ่มนะครับ แต่พอดีแอดมิน ไปหาไฟล์ที่เอามาสอนลูกตอนปิดเทอม เลย เก็บเอามาฝากกัน เผื่อได้แบบฝึกดีๆมาฝึกลูกฝึกหลานกัน

1. เครือข่ายครู ป.1 แห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/groups/339030309886990/
2. เครือข่ายครู ป.2 แห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/groups/475353202822278/
3. เครือข่ายครู ป.3 แห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/groups/kruthai3/
4.เครือข่ายครู ป.4 แห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/groups/178878275988396/
5. เครือข่ายครู ป.5 แห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/groups/411445305916693/
6. เครือข่ายครู ป.6 แห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/groups/kru06/
7. สื่อและใบงาน แผนการสอน ข้อสอบ https://www.facebook.com/groups/free1009