วิดีโอภาพนิ่ง
 – เนื้อหาที่มีภาพนิ่งหนึ่งภาพ และแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหว
 – การล่อหลอกให้มีส่วนร่วม
เนื้อหาที่กระตุ้นให้ผู้คนคลิกลิงก์หรือตอบกลับโพสต์ผ่านการกดถูกใจ แสดงความคิดเห็น หรือแชร์
สไลด์โชว์รูปภาพ
– เนื้อหาที่แสดงภาพนิ่งเป็นหลักซึ่งเล่นแบบต่อเนื่อง
วิดีโอแบบวนซ้ำ
 – เนื้อหาที่เล่นซ้ำและแสดงส่วนเดิมซ้ำหลายครั้ง เนื้อหาแบบวนซ้ำอาจรวมถึงภาพ GIF และเนื้อหาที่มีความยาวแตกต่างกันไป