ชุดพัฒนาความรู้ ภาษาไทย

ชุดพัฒนาความรู้ ภาษาไทย 
การอ่าน
บัญชีคำพื้นฐานที่เด็กควรอ่านได้
บัญชีคำพื้นฐานอนุบาล 99 KB [PDF]
บัญชีคำพื้นฐาน ป.1 104 KB [PDF]
บัญชีคำพื้นฐาน ป.2 121 KB [PDF]
บัญชีคำพื้นฐาน ป.3 132 KB [PDF]
แบบบันทึกความสามารถในการอ่าน 60 KB [PDF]
แบบฝึกอ่าน-เขียนคำสระ
ขอขอบคุณ อาจารย์ศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน หัวหน้าโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท. กทม. เขต 1
การเขียน
แต่งเรื่องจากภาพ
แบบทดสอบการเขียนด้วยตนเอง
เขียนข้อความ อ่านจับใจความ
เขียนประโยค เติมคำ
เขียนประโยค แต่งประโยค
เขียนคำตามคำบอก
เขียนประโยคตามคำบอก
รวมข้อสอบ
ข้อสอบ พว.
ข้อสอบ พว.ประถม 1 ภาคเรียน 1 315 KB [PDF]
ข้อสอบ พว.ประถม 2 ภาคเรียน 1 1,411 KB [PDF]
ข้อสอบ พว.ประถม 3 ภาคเรียน 1 361 KB [PDF]
ข้อสอบ พว.ประถม 4 ภาคเรียน 1 594 KB [PDF]
ข้อสอบ พว.ประถม 5 ภาคเรียน 1 470 KB [PDF]
ข้อสอบ พว.ประถม 6 ภาคเรียน 1 491 KB [PDF]
เฉลยข้อสอบ พว.ภาษาไทย ป.1-6 913 KB [PDF]
ข้อสอบมาตรฐาน
ข้อสอบมาตรฐาน ภาษาไทย ป.1 ชุด 1 123 KB [PDF]
ข้อสอบมาตรฐาน ภาษาไทย ป.1 ชุด 2 203 KB [PDF]
ข้อสอบมาตรฐาน ภาษาไทย ป.3 ชุด 1 546 KB [PDF]
ข้อสอบมาตรฐาน ภาษาไทย ป.3 ชุด 2 880 KB [PDF]
ข้อสอบมาตรฐาน ภาษาไทย ป.4 ชุด 1 90 KB [PDF]
ข้อสอบมาตรฐาน ภาษาไทย ป.4 ชุด 2 86 KB [PDF]
เฉลยข้อสอบมาตรฐาน ไทย ป.1 ชุด1,2 55 KB [PDF]
เฉลยข้อสอบมาตรฐาน ไทย ป.3 ชุด1,2 56 KB [PDF]
เฉลยข้อสอบมาตรฐาน ไทย ป.4 ชุด1,2 65 KB [PDF]
ขอขอบคุณ อาจารย์ศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน หัวหน้าโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท. กทม. เขต 1

 

แบบฝึกหัด

เขียน ก-ฮ
รู้จักสระ
วรรณยุกต์
สระเอีย เอือ ไ ใ
อักษรสามหมู่
ประสมคำ
ชุดที่ 1 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ชุดที่ 2 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ผังการเรียนรู้ และแบบฝึกหัดเรื่องสระ …แบ่งปันโดย คุณตาจ่อย
บทที่ 1 เรื่องสระอา 1,122 KB [PDF]
บทที่ 2 เรื่องสระอู 553 KB [PDF]
บทที่ 3 เรื่องสระใอ อี 866 KB [PDF]
บทที่ 4 เรื่องสระโอ ไอ 312 KB [PDF]
บทที่ 5 เรื่องสระอำ อุ 344 KB [PDF]
บทที่ 6 เรื่องสระอะ 665 KB [PDF]
บทที่ 7 เรื่องสระอิ เอ 411 KB [PDF]
บทที่ 8 เรื่องสระออ 290 KB [PDF]
บทที่ 9 เรื่องสระเอา 445 KB [PDF]
บทที่ 10 เรื่องสระอือ 340 KB [PDF]
บทที่ 11 เรื่องสระแอะ อักษร 3 หมู่ 624 KB [PDF]
บทที่ 12 เรื่องสระแอ เออะ 278 KB [PDF]
บทที่ 13 เรื่องสระเอือ เอะ 334 KB [PDF]
บทที่ 14 เรื่องสระโอะ เอีย เอือ 461 KB [PDF]
บทที่ 15 เรื่องสระอึ เอาะ 305 KB [PDF]
บทที่ 16 ตัวสะกดแม่กม 259 KB [PDF]
บทที่ 17 ตัวสะกดแม่เกย 295 KB [PDF]
บทที่ 18 ตัวสะกดแม่เกอว 534 KB [PDF]
บทที่ 19 ตัวสะกดแม่กก 436 KB [PDF]
บทที่ 20 ตัวสะกดแม่กด 444 KB [PDF]
บทที่ 21 ตัวสะกดแม่กบ 345 KB [PDF]
บทที่ 22 สระเอะ โอะ อัว เออ 1,062 KB [PDF]
บทที่ 23 บทดอกสร้อย บทร้องเล่นพื้นบ้าน 946 KB [PDF]

 

สาระความรู้ภาษาไทย
กลอนช่วยจำ
การสอนแจกลูกสะกดคำ 102 KB [PDF]
เพลงกลอนสอนอ่าน
ชุดคำปราบเซียน
ปัญหาการออกเสียง ฉ, ซ
ขอขอบคุณ อาจารย์ศิริวรรณ์ ฉายะเกษตริน หัวหน้าโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพท. กทม. เขต 1
icon_kor_kaiรวมแบบเรียนภาษาไทย มานี มานะ 12 เล่ม
มานะ มานี ปิติ ชูใจ เป็นชุดแบบเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ในชั้นประถมปีที่ 1-6 รวมทั้งสิ้น 12 เล่ม ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยระหว่างปี พ.ศ. 2521 – 2537 เขียนโดยอาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ และใช้รูปภาพประกอบกับเนื้อหาโดยเขียนภาพประกอบโดย 3 ท่านหนึ่งในนั้นคือ คุณเตรียม ชาชุมพร นักวาดการ์ตูนและนิยายภาพชื่อดังแห่งชัยพฤกษ์การ์ตูน รวมถึงอีก 2 ท่านคือโอม รัชเวช และ ปฐม พัวพิมล
คลิ๊กแล้วโปรดรอสักครู่ เนื่องจากอาจใช้เวลาในการ load file ขึ้นมาแสดง
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.1 เทอม 1
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.1 เทอม 2
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.2 เทอม 1
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.2 เทอม 2
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.3 เทอม 1
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.3 เทอม 2
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.4 เทอม 1 (1/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.4 เทอม 1 (2/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.4 เทอม 2 (1/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.4 เทอม 2 (2/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.5 เทอม 1 (1/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.5 เทอม 1 (2/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.5 เทอม 2 (1/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.5 เทอม 2 (2/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.6 เทอม 1 (1/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.6 เทอม 1 (2/2)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.6 เทอม 2 (1/3)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.6 เทอม 2 (2/3)
แบบเรียนภาษาไทยมานี มานะ ป.6 เทอม 2 (3/3)
>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...