เปลียนเป็น Windows 9 กันเถอะ

Windows 9  ยังไม่ออกแต่มี หน้าตามาให้ลองใช้จร้า

71 Windows 9 Skin Pack 72 Windows 9 Skin Pack

73 Windows 9 Skin Pack 74 Windows 9 Skin Pack 

81 Windows 9 Skin Pack 82 Windows 9 Skin Pack

83 Windows 9 Skin Pack 84 Windows 9 Skin Pack 

Transform Windows 8/8.1/7 to Windows 9

Server 1 :download Windows 9 Skin Pack

Server 2 :download Windows 9 Skin Pack

Support:

Windows 8/8.1/7/SP1 [X86_X64] – [All Language] – [All Version]

Programs:
MetroSidebar 0.2.1 beta by Amine Dries
www.metrosidebar.com
ImmersiveExplorer 1.0.2 by julien malici
www.immersive-explorer.com

Changelog:

Version 2.0
Added both of Win8 and Win7 installer in one installer
Added last version of uxstyle
Added theme resource changer
Change logon screen with registry
Change icons and theme without restart system
Enable aero in windows basic
Updated icons and styles
Fixed bugs and problems
Remove riscky files
Added both of X86 and X64 installer in one installer

Version 1.0
-Initial release

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...