โจทย์ข้อสอบ พร้อมเฉลย มาตรฐานชั้น ป.3 ทุกรายวิชา

เนื้อหา

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ศิลปะ เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ศิลปะ เรื่อง ศิลปะกับชีวิต
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ศิลปะ เรื่อง เสียงดนตรีไพเราะ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ศิลปะ เรื่อง หลักการดนตรี
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ศิลปะ เรื่อง ดนตรีน่ารู้
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ศิลปะ เรื่อง พื้นฐานการละคร
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ศิลปะ เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ศิลปะ เรื่อง นาฏศิลป์ไทยทรงคุณค่า

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 พระพุทธศาสนา เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 พระพุทธศาสนา เรื่อง จิตสงบ พบความสุข
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 พระพุทธศาสนา เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 4
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Module 5
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาอังกฤษ เรื่อง เฉลยข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 1 กิจกรรมเคลื่อนไหว
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 2 กิจกรรมคลายเครียด
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 3 กีฬา
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง หน่วยที่ 4 สมรรถภาพทางกาย
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เฉลยข้อสอบ สุขศึกาและพลศึกษา

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ประวัติศาสตร์ เรื่อง เฉลยข้อสอบ ประวัติศาตร์

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ เรื่อง การตวง
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 คณิตศาสตร์ เรื่อง เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่าฉงน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 วิทยาศาสตร์ เรื่อง มหัศจรรย์แห่งน้ำ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 วิทยาศาสตร์ เรื่อง อากาศรอบตัวเรา
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 วิทยาศาสตร์ เรื่อง เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 สังคมศึกษาฯ เรื่อง แบบอย่างแห่งความดี
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 สังคมศึกษาฯ เรื่อง สิ่งแวดล้อมของชุมชน
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 สังคมศึกษาฯ เรื่อง เฉลยข้อสอบสังคมศึกษาฯ

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 4
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 5
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 6
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 7
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 8
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 9
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 10
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 11
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 12
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 13
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 14
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย เรื่อง หน่วยที่ 15
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 ภาษาไทย เรื่อง เฉลยข้อสอบภาษาไทย

 

 

 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานประดิษฐ์
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานธุรกิจ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานออกแบบและเทคโนโลยี
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เฉลยข้อสอบ การงานอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...