• All
  • [post-views]

รายชื่อเดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน

รายชื่อเดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน

1.  เดือน มกราคม       เขียนว่า January       ( มีตัวย่อ คือ Jan.)   อ่านว่า  แจ๊นยุอะริ
2.  เดือน กุมภาพันธ์      เขียนว่า February       (มีตัวย่อ คือ Feb.)   อ่านว่า  เฟ๊บบุอะริ
3.  เดือน มีนาคม      เขียนว่า March       (มีตัวย่อ คือ Mar.)   อ่านว่า มาช
4.  เดือน เมษายน      เขียนว่า April       (มีตัวย่อ คือ Apr.)   อ่านว่า  เอ๊พรัล
5.  เดือน พฤษภาคม      เขียนว่า     May       (มีตัวย่อ คือ May)   อ่านว่า เม
6.  เดือน มิถุนายน      เขียนว่า     June       (มีตัวย่อ คือ Jun.)   อ่านว่า จูน
7.  เดือน กรกฏาคม      เขียนว่า     July       (มีตัวย่อ คือ Jul.)   อ่านว่า จูลาย
8.  เดือน สิงหาคม      เขียนว่า     August       (มีตัวย่อ คือ Aug.)   อ่านว่า ออกัสท์
9.  เดือน กันยายน      เขียนว่า     September (มีตัวย่อ คือ Sep.)   อ่านว่า เซ็พเท็มเบอะ
10.เดือน ตุลาคม      เขียนว่า     October       (มีตัวย่อ คือ Oct.)   อ่านว่า อ็อคโท๊เบอะ
11.เดือน พฤศจิกายน เขียนว่า     November ( มีตัวย่อ คือ Nov.)   อ่านว่า โนเว๊มเบอะ
12.เดือน ธันวาคม     เขียนว่า     December  (มีตัวย่อ คือ Dec.)   อ่านว่า ดิเซ๊มเบอะ

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...