• All
  • [post-views]

อนุมัติแล้ว ตำรวจเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก 5000 อัตรา สมัครวันที่ 5-19 กุมภานี้

ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ดำเนินการการรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) จำนวน 6,600 อัตรา ซึ่งมีการดำเนินการไปแล้ว ต่อมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีการอนุมัติอัตราให้เพิ่มเติมอีกจำนวน 5000 อัตรา แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกไปแล้ว ทำให้อัตราที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเพิ่มเติมไม่สามารถดำเนินการได้ทัน จึงได้มีการดำเนินการเปิดสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) ประจำปี 2557 (ปีงบประมาณ 2558) อีกจำนวน 5000 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

– สายทั่วไป จำนวน 4,000 อัตรา

– สายทหารเกณฑ์ จำนวน 1,000 อัตรา

แผนการดำเนินการสอบคัดเลือก

– ออกประกาศรับสมัครคัดเลือก วันที่ 3 ก.พ.2558

– รับสมัครทางอินเตอร์เนท ทาง www.policeadmission.org เท่านั้น วันที่ 5 – 19 ก.พ.2558

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 6 มี.ค.2558

– สอบข้อเขียน วันที่ 15 มี.ค.2558

– ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันที่ 23 มี.ค.2558

– รายงานตัว เข้าฝึกอบรม วันที่ 1 มิ.ย.2558

หนังสือแผนการดำเนินการสอบคัดเลือก

 

S__18825223

1. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม6 หรือ ปวช เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น นสต. จำนวน 4,000 อัตรา
2. การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม6 หรือ ปวช และผ่านการเป็นทหาร กองหนุน ที่เคยรับราชการในกองประจำการ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจขั้นประทวน สายงานป้องกันปราบปราม จำนวน 1,000 อัตรา

จำนวนอัตรา จัดสรรเบื้องต้น
น =1,000
ภ1 = 400
ภ2 = 325
ภ3 = 400
ภ4 = 350
ภ5 = 250
ภ6 = 250
ภ7 = 200
ภ8 = 150
ภ9 = 125
ศชต = 100 + สาย ปป 1,000 ผ่านเกณฑ์แล้ว
ตชด = 290
และส่วนของธุรการทั่วไป

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...