รูปแบบ Formatting Date and Time ของ wordpress

 

 

For example, the format string:

l, F j, Y

creates a date that look like this:

Friday, September 24, 2004

Here is what each format character in the string above represents:

 • l = Full name for day of the week (lower-case L).
 • F = Full name for the month.
 • j = The day of the month.
 • Y = The year in 4 digits. (lower-case y gives the year’s last 2 digits)
(Commas are read literally.)

WordPress is written in the programming language PHP. The date formatting functions in WordPress use PHP’s built-in date formatting functions. You can use the table of date format characters on the PHP website as a reference for building date format strings for use in WordPress. Here is a table of some of the more useful items found there:

Day of Month
d Numeric, with leading zeros 01–31
j Numeric, without leading zeros 1–31
S The English suffix for the day of the month st, nd or th in the 1st, 2nd or 15th.
Weekday
l Full name  (lowercase ‘L’) Sunday – Saturday
D Three letter name Mon – Sun
Month
m Numeric, with leading zeros 01–12
n Numeric, without leading zeros 1–12
F Textual full January – December
M Textual three letters Jan – Dec
Year
Y Numeric, 4 digits Eg., 1999, 2003
y Numeric, 2 digits Eg., 99, 03
Time
a Lowercase am, pm
A Uppercase AM, PM
g Hour, 12-hour, without leading zeros 1–12
h Hour, 12-hour, with leading zeros 01–12
G Hour, 24-hour, without leading zeros 0-23
H Hour, 24-hour, with leading zeros 00-23
i Minutes, with leading zeros 00-59
s Seconds, with leading zeros 00-59
T Timezone abbreviation Eg., EST, MDT …
Full Date/Time
c ISO 8601 2004-02-12T15:19:21+00:00
r RFC 2822 Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200

Examples

Here are some examples of date format and result output.

 • F j, Y g:i a – November 6, 2010 12:50 am
 • F j, Y – November 6, 2010
 • F, Y – November, 2010
 • g:i a – 12:50 am
 • g:i:s a – 12:50:48 am
 • l, F jS, Y – Saturday, November 6th, 2010
 • M j, Y @ G:i – Nov 6, 2010 @ 0:50
 • Y/m/d \a\t g:i A – 2010/11/06 at 12:50 AM
 • Y/m/d \a\t g:ia – 2010/11/06 at 12:50am
 • Y/m/d g:i:s A – 2010/11/06 12:50:48 AM
 • Y/m/d – 2010/11/06

Combined with the_time() template tag, the code below in the template file:

This entry was posted on <?php the_time('l, F jS, Y') ?> and is filed under <?php the_category(', ') ?>.

will be shown on your site as following:

This entry was posted on Friday, September 24th, 2004 and is filed under WordPress and WordPress Tips.

Localization

To localize dates, use the date_i18n() function.

You can probably safely localize these date format strings with the __(), _e(), etc. functions (demonstrated with get_the_date(__(…))):

 

ลองเอาไปประยุกกับเว็บไซต์ของคุณดูนะคับ จะได้รูปแบบที่ไม่ซ้ำกับใคร

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...