โปรแกรมจำลองการทำงานไอซีดิจิตอล TTL


โปรแกรมจำลองการทำงานไอซีดิจิตอล TTL
=================

กล่าวนำ
ไอซี TTL (Transistor Transistor Logic) เป็นไอซีดิจิตอลในยุคแรก ๆ ที่ใช้สำหรับการออกแบบวงจรดิจิตอล ในไอซีเหล่านี้จะมีวงจรพื้นฐาน อาทิ เบอร์ 7408 , 7432 และอื่น ๆ

ใน TTL เบอร์ 7408 จะประกอบด้วย AND Gate (2 อินพุต) จำนวน 4 ชุด และในไอซี TTL เบอร์ 7432 ประกอบด้วย OR Gate (2 อินพตุ) จำนวน 4 ชุด

การออกแบบวงจรดิจิตอลจะเริ่มจากการกำหนดว่าเมื่อ input เป็นแบบนี้จะให้เอาพุตเป็นอะไร ระหว่าง 0 กับ 1

หลังจากได้ตารางความจริงที่ใช้ในการแก้ปัญหา จะนำไปเขียนเป็นสมการบูลีน (Boolean Equation) จากนั้น ใช้การการลดรูปสมการด้วยวิธี “แผนผังคาร์โนห์” (Karnaugh Map)

หมายเหตุ : การลดรูปสมการเพื่อลดจำนวนเกตให้เหลือน้อยที่สุดและวงจรยังคงทำงานได้ตามตารางความจริงที่ออกแบบไว้เพื่อแก้ปัญหา

หลังจากนั้น ในวงจรจะเหลือเพียง AND, OR , NOT และนำเอาไอซีดิจิตอล ที่มีองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านั้นมาวางเรียงต่อกันไปตามโครงสร้างสมการที่ลดรูปแล้ว !!

วันนี้นำเสนอโปรแกรม Win Breadboard เพื่อจำลองการทำงานของวงจรดิจิตอลด้วยไอซีดิจิตอล TTL

ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้
https://drive.google.com/…/0B-tIf-y_iBWuVHB3ZEZCNzVLe…/view…

====================
สรุป
====================
ไอซี TTL ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยเก่าที่ใช้สำหรับการออกแบบวงจรดิจิตอล และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี VLSI ส่งผลให้สามารถผลิตไอซีที่มีความสามารถสูงขึ้น เป็น Microcontroller, Single Board Computer (Embedded Linux) , และเข้าสู่เทคโนโลยี FPGA ซึ่งใช้ภาษาระดับสูงในการออกแบบวงจรดิจิตอลด้วยการบรรยายพฤติกรรมของฮาร์ดแวร์ด้วยภาษา VHDL หรือ Verilog

หวังว่าเรื่องนี้จะมีประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อย.. สวัสดีครับ

 

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...