สอนการเขียนเรียงความอย่างละเอียด

เป็นที่รู้กันว่าเรียงความนั้นถือเป็นส่วนสำคัญในวิชาภาษาไทย ซึ่งเด็กจะได้เรียกการเขียนเรียงความตั้งแต่ ป4 และจะมีการเขียงไปจนถึงชั้นมัธยม ตามโรงเรียนต่าง หรือการแข่งขันวิชาการไม่ว่าจะในระดับประถมหรือมัธยม มักจะมีการเขียนเรียงความเป็นหนึ่งในรายการประกวนเสมอ การเขียนเรียงความนี้นเป็นศิลปะการเขียนอย่างหนึ่ง เพราะการเขียงเรียงความนั้นอยู่บนพื้นฐานของเรื่องจริงที่นำมาเขียน 70 เปอร์เซนต์ และตีแผ่ความคิดเห็นของผู้เขียนอีก 30 เปอร์เซนต์ ผู้ที่มีพื้นฐานการเขียนเรียงความที่ดีย่อมสามารถเป็นนักเขียนที่ดีได้ ซึ่งปัจจุบันงานเขียนต่างไม่ว่าจะเป็นงานเขียนลงบล็อคหรือบทความลงเว็บไซต์นั้นกลายเป็นสิ่งสร้างรายได้ และเงินด่วน ให้กับนักเขียนอิสระจำนวนมาก การเขียนบทความในหลายแบบก็มีพื้นฐานมาจากการเขียนเรื่ยงความ เพราะผู้ที่มีพื้นฐานที่ดีในการเขียนเรียงความนั้นจะมีความสามารถในการลำดับเนื้อเรื่องที่่ดีไม่ทำให้การเขียนนั้นวกไปวนมา งานเขียนเป็นที่เข้าใจง่าย รวมถึงผู้เขียนสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาได้ตรงประเด็น

เป็นที่รู้กันว่าเรียงความนั้นมีสามส่วน ได้แก่คำนำ เนื้อเรื่อง และ สรุป นับเป็นหัวใจสำคัญ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับสามส่วนที่สำคัญของเรียงความกันก่อน

คำนำ เป็นส่วนแรกของเรียงความ จะว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดก็ว่าได้ เป็นส่วนที่เป็นเครื่องมือตัดสินใจสำหรับผู้อ่านว่าจะอ่านงานเขียนนี้จนจบหรือจะวางงานเขียนนั้นลง คำนำจึงควรมีจุดสนใจ น่าอ่านน่าติดตาม พูดถึงเนื้อหาคร่าวๆ ในลักษณะของภาพรวมให้คนอยากติดตาม อาจมีการยกวลี หรือคำกลอน หรือจะเป็นบางท่อนของเพลงออกมานำเสนอ เพื่อให้เรียงความมีความหน้าสนใจมากขึ้น

เนื้อหา เป็นส่วนที่เราจะพูดหรือเล่าถึงสาระสำคัญของเรื่องโดยมีการแจกแจงรายละเอียด แบ่งแยกเนื้อหาชัดเจน ส่วนของเนื้อหาอาจมีมากกว่าหนึ่งย่อหน้า และเมื่อพูดถึงประเด็นที่แดกต่างกันออกไปก็ควรขึ้นย่อหน้าไปทุกครั้งเพื่อให้งานเขียนนั้นอ่านง่าย และผู้อ่านไม่รู้สึกสับสน เวลาที่เราจะเขียนเนื้อหานั้น เราอาจลองลำดับของสิ่งที่เราต้องเขียนเป็นหัวข้อย่อยๆ และจับกลุ่มของหัวข้อย่อยๆเหลานั้นเป็นกลุ่มใหญ่ๆ เพื่อแบ่งเป็นย่อหน้าอีกทีหนึ่ง ซึ่งจะทำให้การเขียนเป็นเรื่องง่ายขึ้น

สรุป บทความหรือเรียนงความที่ดีควรจะมีย้อหน้าสุดท้าย ซึ่งเป็นการสรุปถึงประเด็นที่ผู้เขียนต้องการจะนำเสนอ การเป็นในแง่ของความคิดเห็น สิ่งทิ้งท้าย หรือการหยิบยกประเด็นสำคัญจากเนื้อหามาเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง บางครั้งผู้เขียนอาจยกคำขวัญ คำคม มาประกอบด้วยก็ได้

การเขียนเรียงความหรือบทความใดๆนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแต่ผู้เขียนต้องเรียนรู้ส่วนสำคัญที่ควรมีในทุกๆบทความ และฝึกฝนบ่อยๆ คุณสามารถเขียนบทความที่น่าอ่านออกมาได้อย่างแน่นอน

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...