การใช้งาน NanoPI M1


ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒน์มีความรุนแรงและเข้มข้นมากขึ้น ตอนนี้เทคโนโลยีคอมพิวเตอรร์ในบอร์ดเดียวได้เข้ามากระทบกับพวกเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้.. ปัจจุบันนี้ ค่าย FriendlyARM ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ในบอร์ดเดียวออกมาและราคาที่ถูกลงไปอย่างมาก

การเปรียบเทียบราคาและสเป็คคร่าว ๆ ระหว่าง RPI3 และ NanoPI M1 ครับ
– RPI3 : CPU 4 Core, RAM 1GB, WIFI จำหน่ายในราคา 35$
– NanoPI M1 : CPU 4 Core , RAM 1GB , No wifi (มีเฉพาะแบบสาย) จำหน่ายในราคา 11$

วันนี้.. ผมเลือก NanoPi M1 จำนวน 30 ชุด แทน RPI3 จำนวน 10 ชุด ก่อนการนำไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไป.. ผมจะเอาพลังการประมวลผลมาใช้ทำวิจัยอีกสักหนึ่งเรื่อง เป็นการประมวลผลคลัสเตอร์ด้วยเทคโนโลยี SBC (เรื่องเก่าของปีนี้ล่ะครับแต่ว่าใช้อีกเทคโนโลยี) และก็เปรียบเทียบถึงพลังงาน พื้นที่ และความเร็วในการประมวลผลข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย TDC..

ผมเชื่อว่า.. ซีพียู 30 ตัว (4 Core) หรือราว 120 เธรด ถ้านำมาใช้ให้บริการการสืบค้นข้อมูลนี่จะมีความเหมาะสมมากเพราะใช้กำลังการประมวลผลไม่ใช่กำลังของ IO อีกอย่าหนึ่ง ข้อมูลของ TDC ในปัจจุบันนี้มีจำนวน 4.5 แสนเรคคอร์ด ใช้พื้นที่ 1.4 GB ถ้ากระจายไปยังแต่ละเครืื่องจะใช้พื้นที่หน่วยความจำเพียงเครื่องละ 48MB ซึ่งน้อยมากครับ 🙂 (y)

หัวข้อนี้.. เปิดเอาไว้สำหรับ.. การใช้งาน NanoPI M1 ครับ

>

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...