การกำหนดตัวอักษรให้มีการเอน

การกำหนดตัวอักษรให้มีการเอน

 

<I>……….</I>

ใช้กำหนดข้อความที่อยู่ภายในคำสั่งให้แสดงผลด้วยตัวอักษรแบบเอน (Italic) มีจุดประสงค์เพื่อเน้นข้อความในประโยคนั้น

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>การกำหนดอักษรเอน</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
ตัวอักษรแบบปกติ
     <i>ตัวอักษรแบบตัวเอน</i>
</BODY>
</HTML> 
>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...