เฉลยข้อสอบ LAS 2017

เฉลยข้อสอบ LAS

ไฟล์ประกอบ

เฉลยคณิตศาสตร์ ป.2
เฉลยคณิตศาสตร์ ป.4
เฉลยคณิตศาสตร์ ป.5
เฉลยคณิตศาสตร์ ม.1
เฉลยคณิตศาสตร์ ม.2
เฉลยภาษาไทย ม.2
เฉลยภาษาไทย ม.1
เฉลยภาษาไทย ป.5
เฉลยภาษาไทย ป.4
เฉลยภาษาไทย ป.2
เฉลยภาษาอังกฤษ ป.2
เฉลยภาษาอังกฤษ ป.4
เฉลยภาษาอังกฤษ ป.5
เฉลยภาษาอังกฤษ ม.1
เฉลยภาษาอังกฤษ ม.2
เฉลยวิทยาศาสตร์ ป.2
เฉลยวิทยาศาสตร์ ป.4
เฉลยวิทยาศาสตร์ ป.5
เฉลยวิทยาศาสตร์ ม.1
เฉลยวิทยาศาสตร์ ม.2
เฉลยสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2
เฉลยสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4
เฉลยสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5
เฉลยสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1
เฉลยสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2
>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...