ข้อสอบกลาง ปี 58 ฉบับคัดเลือก สำหรับฝึกสอบ

condesign / Pixabay

 

คณิตศาสตร์ ป.4 ฉบับที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.5 ฉบับที่่ 2

คณิตศาสตร์ ม.1 ฉบับที่ 3

คณิตศาสตร์ ม.2 ฉบับที่ 2

คู่มือข้อสอบกลาง ปี 2558

ภาษาไทย ป 5 ฉบับที่ 1

ภาษาไทย ป.2 ฉบับที่ 1

ภาษาไทย ป.4 ฉบับที่ 3

ภาษาไทย ม.1 ฉบับที่ 3

ภาษาไทย ม.2 ฉบับที่ 2

ภาษาอังกฤษ ม.1 ฉบับที่ 3

ภาษาอังกฤษ ม.2 ฉบับที่ 2

วิทยาศาสตร์ ป.4 ฉบับที่ 1

วิทยาศาสตร์ ป.5 ฉบับที่ 1

วิทยาศาสตร์ ม.1 ฉบับ 2

วิทยาศาสตร์ ม.2 ฉ. 3

สังคมศึกษา ม.1 ฉบับที่ 1

สังคมศึกษา ม.2 ฉบับที่ 2

สำหรับการศึกษาเพียงเท่านั้น

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...