แบบฝึกเขียนสื่อความอย่างสร้างสรรค์ ป 1-2 การแต่งประโยคจากภาพ

ทดสอบ010101

 

แบบฝึกชุดที่ ๓(แต่งประโยคจากภาพ)

แบบฝึกชุดที่ ๔(แต่งประโยคได้หลากหลาย)

แบบฝึกชุดที่ ๖(เขียนต่อเนื่องเป็นเรื่องราวให้ยาขึ้น)

แบบฝึกชุดที่๒(เขียนกลุ่มคำตามภาพ) แบบฝึกชุดที่๕

แบบฝึกที่ ๗ เพื่อนเอยเพื่อนฉัน

แบบฝึกที่ ๘ โรงเรียนแห่งความรัก

แบบฝึกที่ ๙ ถ้าฉันเป็นตามฉันปรารถนา

แบบฝึกที่ ๑๐ คนไทยในฝันของฉันเอง

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...