ปัญหาพาตาสว่าง

เรื่องชวนคิด  เรื่องที่  ๙

 

ปัญหาพาตาสว่าง

 

 

 

 

 

 

 

ณ เมืองสาวัตถี  มีบุตรีเศรษฐีนางหนึ่งนามว่า นางกีสา โคตมี   ต่อมานางได้แต่งงานและได้ช่วยสามีทำมาหากินจนร่ำรวย  แต่นางโชคร้ายเพราะบุตรคนเดียว

ของนางได้ป่วยเป็นโรคร้ายและตายในปัจจุบันทันด่วน จนนางทำใจไม่ได้  นางมีความทุกข์ทรมานจนสติเลอะเลือนและไม่ยอมรับความตายของบุตร  นางมักเพ้อรำพันด้วยเสียงอันดังว่า

“ไม่  ไม่ลูกของเรายังไม่ตาย  ลูกของเรายังมีชีวิตอยู่”

 

นางไม่ยอมนำศพบุตรไปฝังหรือเผา  แต่นางได้อุ้มบุตรตระเวนเพื่อหายา

ให้บุตรกิน  ได้รับความรังเกียจจากคนทั่วไป   ทุกวันนางส่งเสียงร้องด้วยความหวังไปตามถนนว่า

“ลูกเราต้องตื่นขึ้นมา  ลูกเรากินยาแล้วจะตื่นขึ้นมา”   วันหนึ่งนางได้พบบัณฑิต  ท่านบอกด้วยความสงสารว่า

“นี่แม่นาง  ข้าสงสารเจ้าเหลือเกิน  ให้เจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ที่เชตะวันวิหารเถอะ  เผื่อพระองค์อาจแนะนำยารักษาให้บุตรนางฟื้นขึ้นมาได้”

 

นางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความหวัง  เมื่อนางเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

พระองค์มิได้ทรงปฏิเสธว่าไม่มียารักษาบุตรของนาง แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า

“ถ้าเจ้าอยากได้ยาก็ให้ไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตาย

มาหยิบมือหนึ่งเพื่อทำยา จึงจะช่วยบุตรนางให้ฟื้นได้”

 

 

เมื่อได้รับคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าเช่นนั้น  นางจึงอุ้มศพบุตรไปยังหมู่บ้าน

ต่าง ๆ  เพื่อสอบถามตามหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำ  แต่นางเดินจนเหนื่อยอ่อนก็หาไม่ได้ เพราะทุกบ้านเรือนมีแต่คนตายทั้งสิ้น  นางถามบ้านใด

ก็ได้รับคำตอบว่า

“ไม่  บ้านข้าเคยมีคนตายมาแล้ว”  หรือไม่ก็ตอบว่า

“ที่บ้านของข้าเพิ่งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนตายไปไม่นานมานี้เอง”

 

 

ในที่สุดนางเกิดความเข้าใจในโลกและชีวิตรู้ว่าความตายเป็นของธรรมดา

นางจึงยอมรับในความตายของบุตรนางได้เดินทางกลับไปพระเชตวันวิหาร

และก้มลงกราบแทบพระยุคลบาท เล่าให้พระพุทธองค์ฟังว่า

“ดิฉันได้สอบถามหาจนหมดปัญญาแล้วก็ไม่มียาตามที่ท่านบอก”

พระพุทธองค์ทรงเห็นเป็นโอกาสที่จะสอนความจริงแก่นาง  จึงตรัสว่า

“ความตายเป็นสิ่งธรรมดา เพราะในโลกนี้ไม่มีใครไม่ตาย  เพียงแต่ว่าใครจะตายช้าตายเร็วเท่านั้น  ผู้ไม่เข้าใจความตายนั้นต่างหากที่ต้องประสบกับความทุกข์แสนสาหัส”  ในที่สุดนางก็เข้าใจความจริงและหายจากทุกข์

 

แบบทดสอบ

ชื่อ…………………………………………………………….เลขที่………………….ชั้น……………

วันที่………………เดือน………………………………….พ.ศ………………………………………

 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย  Q ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

๑.   คำพูดข้อใดสอดคล้องกับเรื่องนี้  (วิเคราะห์)

  • “ความตายเป็นจริง จงวิ่งหนีให้ห่างไกล”
  • “ความตายเป็นของธรรมดา อย่านำมาให้เกิดทุกข์”
  • “ความตายคือสัจจะ จงพยายามหลีกให้พ้น”
  • “ความตายคือความชั่วหากว่ากลัวจงหลีกไป”

๒.  เหตุใดนางกีสาจึงไม่ยอมรับว่าบุตรของตนเสียชีวิตแล้ว  (วิเคราะห์)

  • เพราะผิวพรรณลูกของนางยังเหมือนคนที่ยังมีชีวิตอยู่
  • เพราะลูกของนางยังมีลมหายใจอยู่
  • เพราะร่างกายลูกของนางยังอุ่นอยู่
  • เพราะนางหลงรักลูกมากเกินไป

๓.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (วิเคราะห์)

ก.  ความตายเป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ข.  ความตายคือความจริง

ค.  ความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้

ง.  ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบ

 

 

 

 

๔.  เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงบอกให้นางกีสาไปหายาที่บ้านที่ไม่มีคนตาย

(สังเคราะห์)

ก.  เพราะบ้านดังกล่าวเคยมีคนตายมาก่อนแล้ว

ข.  เพื่อจะได้ยาที่ดี  วิเศษ  สามารถรักษาลูกให้หายได้

ค.  เพื่อจะได้สอนให้นางได้คิดว่าแท้จริงแล้วความตายเป็นสิ่งธรรมดา

ง.  เพราะบ้านดังกล่าวอาจมียาดีที่สามารถรักษาคนตายให้ฟื้นคืนมาได้

๕.  เมื่อนางกีสาถามหายาตามบ้านต่าง ๆ สิ่งที่นางได้คืออะไร(สังเคราะห์)

ก.  ไม่มีบ้านใดที่มียาตามที่นางต้องการ

ข.  ยาดีที่นางต้องการมากที่สุด

ค.  ไม่มียาตามที่นางต้องการ  แต่มียาอื่นที่สามารถรักษาได้เหมือนกัน

ง.  ได้ยามากมายแต่ไม่สามารถรักษาตามที่นางต้องการได้

๖.  นักเรียนเห็นด้วยกับวิธีการของพระพุทธเจ้าหรือไม่  เพราะอะไร(สังเคราะห์)

ก.  เห็นด้วย เพราะเป็นวิธีที่ใช้สอนสำหรับคนโง่ได้เป็นอย่างดี

ข.  เห็นด้วย  เพราะเป็นวิธีการที่ให้เกิดความคิดขึ้นเอง

ค.  ไม่เห็นด้วย  เพราะทำให้เสียเวลาทั้งผู้สอนและผู้ถูกสอน

ง.  ไม่เห็นด้วย   เพราะเป็นการทำร้ายจิตใจของคนอื่นเกินไป

๗.  ถ้าคนในสังคมมีความคิดเหมือนนางกีสามาก ๆ จะเป็นอย่างไร(วิเคราะห์)

ก.  ดี  เพราะคนจะรู้จักวิธีการหายารักษาโรคได้ดี

ข.  ดี  เพราะผู้คนจะได้ไม่วุ่นวายอะไร

ค.  ไม่ดี  เพราะผู้คนจะรักลูกเกินไป

ง.  ไม่ดี  เพราะผู้คนจะตกอยู่ในอาการหลง  โง่

 

 

 

๘. การกระทำของใครสอดคล้องกับการกระทำของนางกีสามากที่สุด

(สังเคราะห์)

ก.  ขาว  ไม่เชื่อคำสอนที่ว่า  “หว่านพืชสิ่งใดย่อมจะได้พืชสิ่งนั้น”

ข.  เขียว  ไม่เชื่อว่าคนเราเกิดมาแล้วไม่ตาย

ค.  ดาว  คิดว่าทำดีย่อมได้ดี  ทำชั่วย่อมได้ชั่ว

ง.  แดง  เป็นคนขยันทำการงาน

๙.  เรื่องนี้ต้องการสื่อให้ทราบเกี่ยวกับข้อใด(วิเคราะห์)

ก.  พระพุทธเจ้าสามารถช่วยคนไม่ให้ตายได้

ข.  ความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้

ค.  ความตายเป็นสิ่งที่ไม่จริง

ง.  ความตายคือความจริง

๑๐.  คำพูดใดถูกต้องตรงตามสาระสำคัญของเรื่องนี้ (สังเคราะห์)

ก.  ทุกคนเกิดมาต้องเจ็บป่วยเป็นของธรรมดา

ข.  ทุกคนเกิดมาต้องตายเป็นของธรรมดา

ค.  ทุกคนเกิดมาต้องพบกับความพลัดพรากเป็นของธรรมดา

ง.  ทุกคนเกิดมาต้องรู้จักคำว่า  “ตาย”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย

๑.  ข             ๒.  ง             ๓.  ก             ๔.  ค             ๕.  ก

๖.  ข              ๗.  ง             ๘.  ก             ๙.  ง             ๑๐.  ข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...