“วันเข้าค่าย

เรื่องชวนคิด  เรื่องที่  ๒

วันเข้าค่าย

 

 

 

 

 

 

 

ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง  ทางโรงเรียนได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม  ณ  วัดป่าใกล้โรงเรียน  มีกำหนดการเข้าค่าย  ๕  วัน  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ต่างตื่นเต้น ยินดี และเตรียมพร้อมที่จะไปเข้าค่ายและศึกษานอกสถานที่

“เราดีใจจังเลยที่จะได้เข้าค่าย  จะได้พบเพื่อนต่างโรงเรียน”  สายใจพูด

“เธอเตรียมอะไรบ้างล่ะ”  เธอถามเพื่อน  แก้วตาตอบว่า

“ฉันเตรียมหลายอย่าง  เช่น  แปรงสีฟัน  ผ้าเช็ดหน้า  เป็นต้น”

 

 

 

การเข้าค่ายวันแรกดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสนุกสนาน

พอย่างเข้าวันที่ ๒ เริ่มมีนักเรียนจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันว่า ค่ายนี้โหดมาก

ทำให้พวกเขามีความทุกข์  ต้องตื่นตั้งแต่ตี ๔ ออกำลังกาย แล้วบริหารจิต  รับประทานอาหารอย่างประหยัด แล้วก็เข้าห้องอบรม ทำงานหนัก ห้องน้ำก็ไม่สะอาด แถมที่นอนก็ไม่สะดวกมีแต่เสื่อกับหมอน

“ค่ายนี้โหดเกินไป  ทำกับเราเหมือนว่าเราเป็นผู้ใหญ่”

นักเรียนชายคนหนึ่งพูดกับเพื่อน  เพื่อนของเขาก็เห็นด้วยจึงพูดว่า

“เราก็เห็นด้วยนะ  อบรมจริยธรรม  ทำไมหนักอย่างนี้”

 

 

วันชัยและเพื่อนๆได้จับกลุ่มกันวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก  พูดกันถึงความเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเข้าค่าย  พวกเขามีความคิดว่าพวกเขาจะต้องกลับบ้าน รู้สึกทนไม่ไหวแล้ว มีเพื่อน  ๆ  เห็นด้วยเกินกว่าครึ่งกับความคิดของเขา

“เราแอบกลับบ้านดีไหมล่ะ  โรงเรียนก็อยู่ไม่ไกลเท่าไร”  เขาชวนเพื่อน

“ดีเหมือนกันนะ  ถ้าครูด่าเราก็ให้เหตุผลแก่ครูก็แล้วกัน”  เพื่อนคนหนึ่งเห็นดีด้วย

 

 

แต่วินัยไม่เห็นด้วยจึงอธิบาย  และให้เหตุผลแก่เพื่อนว่า

“เพื่อน ๆ ครับ  อันที่จริงก็เหลือเวลาอีกแค่ ๓ วันก็จะเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว ที่สำคัญพรุ่งนี้ทางเขตพื้นที่การศึกษาจะมาเปิดการเข้าค่ายด้วย ถ้าเรากลับบ้านก่อน  ไม่เพียงแต่เราจะเสียชื่อ แต่จะพลอยทำให้ทางโรงเรียน  ครูอาจารย์เดือดร้อน และเราอาจถูกลงโทษด้วย”  เพื่อน ๆ ต่างใคร่ครวญ  ก่อนตัดสินใจทำอะไรลงไป

 

 

 

เพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นว่า

“เออ….ความคิดของวินัยก็ดีนะ  ถ้าเราหนีจากค่ายก็จะได้รับความเสียหาย

หลายอย่าง  คนอื่นเขาอยู่ได้  เราก็ควรจะอยู่ได้ใช่ไหม”   เขาถามทิ้งท้าย

เมื่อมีเพื่อนสนับสนุนและให้เหตุผลที่ดีเช่นนั้น  หลายคนจึงเชื่อและปฏิบัติตามที่วินัยบอก และได้แยกย้ายกันเข้าห้องฝึกอบรมตามเดิม

 

 

 

 

 

เมื่อถึงวันสุดท้าย ของการเข้าค่าย พระวิทยากรได้สร้างสิ่งที่พวกเขาประทับใจหลายอย่าง

“เห็นไหม  ถ้าเราไม่อยู่จนครบ  เราอาจไม่ได้รับสิ่งดี ๆ ก็ได้”  วินัยพูด

เพื่อนๆทุกคนต่างซาบซึ้ง เห็นคุณค่าของการอดทน ประโยชน์ของการฝึกบริหารจิตโดยแท้จริง ทุกคนจากกันด้วยน้ำตาแห่งความประทับใจ

“ฉันรู้สึกมีความสุขที่สามารถเอาชนะใจตนเองและแก้ไขปัญหาที่เพื่อนๆเกิดความทุกข์และทำให้เพื่อนค้นพบความสุขที่เกิดจากความอดทนและแก้ไขปัญหาตามสาเหตุที่เขาพบได้”  เขาพูดในใจขณะที่เห็นเพื่อนนั่งน้ำตาซึม

 

 

 

แบบทดสอบ

ชื่อ……………………………………………………………เลขที่………………….ชั้น……………

วันที่………………เดือน………………………………….พ.ศ………………………………………

 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย  Q ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

๑.  อะไรเป็นเหตุให้วันชัยต้องชวนเพื่อนหนีค่าย(วิเคราะห์)

  • ความเห็นแก่ตัว
  • ความทุกข์
  • ความสบายใจ
  • ความกังวล

๒.  เพื่อน  ๆ  ที่เห็นด้วยกับวันชัย  เพราะเขาขาดคุณธรรมข้อใด (วิเคราะห์)

  • ขาดความกระตือรือร้นและความเมตตา
  • ขาดกำลังใจและความเห็นใจจากครู
  • ขาดความอดทนและการเอาเปรียบผู้อื่น
  • ขาดความอดทนและการเอาชนะใจตนเอง

๓.  การกระทำของวันชัย  จัดเข้าในลักษณะเหมือนข้อใด(วิเคราะห์)

ก.  “ถูกอำนาจฝ่ายต่ำเข้าครอบงำ”

ข.  “ถูกความดีเข้าครอบงำ”

ค.  “ถูกความขยันเข้าครอบงำ”

ง.  “ถูกความอดทนเข้าครอบงำ”

 

 

 

 

๔.  ชีวิตของวินัยเหมือนใคร(สังเคราะห์)

ก.  ดาว  เป็นคิดดี  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  จึงไม่ค่อยเชื่อฟังใครง่าย ๆ

ข.  ดี เป็นคนฉลาดจึงคอยเอารัดเอาเปรียบเพื่อนได้ตลอดเวลา

ค.  แดง  เป็นคนคิดดี  มองโลกในแง่ดี  จึงทำดีเสมอ

ง.  ดำ  มีความรู้ดี  และเอาชนะคนอื่นได้เสมอ

๕.  ถ้าเพื่อน ๆ ไม่ทำตามข้อเสนอของวินัย  อะไรจะเกิดตามมา (สังเคราะห์)

ก.  จะได้รับการลงโทษ

ข.  จะได้รับรางวัลเด็กดี

ค.  จะผ่านการประเมินคุณธรรม

ง.  จะได้รับคำชมเชยจากครูและวิทยากร

๖.  นักเรียนเห็นด้วยกับความคิดของใคร  เพราะอะไร(สังเคราะห์)

ก.  ความคิดของวันชัย  เพราะจะทำให้สบายดี

ข.  ความคิดของวินัย  เพราะจะทำให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ อีกมากมาย

ค.  ความคิดของเพื่อนวัยชัย  เพราะเป็นการตัดสินใจตามเพื่อน  ทำให้เพื่อนรัก

ง.  ไม่เห็นด้วยกับความคิดของใคร  เพราะไม่ดีทั้งนั้น

๗.  ถ้าคนในสังคมมีความคิดเหมือนวันชัยมาก ๆ จะเป็นอย่างไร(วิเคราะห์)

ก.  ดี  เพราะทำให้สังคมอบอุ่น  มีเพื่อนมาก

ข.  ดี  เพราะผู้คนจะได้ไม่ลำบากยากเย็นอะไร

ค.  ไม่ดี  เพราะจะทำให้พระและวิทยากรไม่มีงานทำ

ง.  ไม่ดี  เพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัว  เอาแต่ใจตนเอง  ไม่ยอมฟังใคร

 

 

 

๘. การกระทำของใครสอดคล้องกับการกระทำของวัยชัยมากที่สุด(สังเคราะห์)

ก.  ดำ  เห็นว่างานรับเหมาก่อสร้างครั้งนี้หนักเกินไปจนไม่รับงาน

ข.  ดี  เห็นว่างานเทถนนคอนกรีต ควรทำพรุ่งนี้จึงหยุดพักไว้ก่อน

ค.  ดาว  ไม่อยากให้งานคั่งค้างจึงรีบทำให้เสร็จทันที

ง.  แดง  ไม่ขยัน  แต่งานของเขาก็สำเร็จตามเป้าหมาย

๙.  เรื่องนี้ต้องการสื่อคุณธรรมข้อใด(วิเคราะห์)

ก.  การประหยัด

ข.  ความเสียสละ

ค.  ความขยัน

ง.  ความอดทน

๑๐.  ถ้าคนในสังคมมีพฤติกรรมเหมือนวินัยมาก ๆ จะเป็นอย่างไร

(สังเคราะห์)

ก.  ดี  เพราะทำให้คนรู้จักเอาตัวรอด

ข.  ดี  เพราะผู้คนจะมีความอดทน  รู้จักเอาชนะใจตนเอง

ค.  ไม่ดี  เพราะจะทำให้คนเห็นแก่ตัว

ง.  ไม่ดี  เพราะผู้คนจะไม่รู้จักพึ่งตนเอง

 

 

 

 

 

 

 

เฉลย

๑.  ข             ๒.  ง             ๓.  ก             ๔.  ค             ๕.  ก

๖.  ข              ๗.  ง             ๘.  ก             ๙.  ง             ๑๐.  ข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...