เรื่อง ชวนคิด เรื่องที่ ๑ ข้าวฟ่าง

เรื่องที่  ๑  ข้าวฟ่าง

 

ข้าวฟางเป็นเด็กกำพร้า แม่ได้เสียชีวิตตั้งแต่เด็ก ๆ  เธอได้อาศัยอยู่กับพ่อ

และแม่เลี้ยง ต่อมาไม่นานพ่อของเธอก็ได้เสียชีวิตลง แม่เลี้ยงให้เธอทำงานทุกอย่าง

และไม่ส่งให้เธอเรียนหนังสือเลย

“นี่ฉันให้แกอยู่ด้วยก็เป็นบุญหัวแกแล้วนะ  เธอจะต้องทำงานทุกอย่างให้ฉัน

ถ้าขี้เกียจทำ   เธอก็หนีจากที่นี่ไป”  เธอถูกแม่เลี้ยงด่าในเย็นวันหนึ่ง  เพียงเพราะเธอทำงานเสร็จไม่ทันใจเท่านั้นเอง

 

 

“ฉันอยากเรียนหนังสือ”  เธอรำพึงกับตัวเอง  และถามตัวเองว่า

“แต่ฉันจะทำอย่างไร ในเมื่อพ่อแม่ก็ไม่ดี  มีแต่แม่เลี้ยงที่คอยบงการใช้ฉันทำงาน

อย่างหัวปักหัวปำ”  เธอครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง  แล้วก็ร้องออกมาอย่างอุทานว่า

“อ๋อ! คิดได้แล้ว  ไปหางานทำดีกว่า”  เธอคิดว่าการไปหาทำงานรับจ้างเท่านั้น

ที่จะทำให้เธอมีโอกาสได้เรียนหนังสือ  หากอยู่กับแม่เลี้ยงต่อไปอย่างนี้คงไม่มีวันได้เรียนหนังสือแน่  ๆ ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจออกจากบ้านไปหางานทำโดยไปทำงานรับจ้างล้างจานในร้านอาหารแห่งหนึ่ง เพื่อหาเงินเก็บไว้และส่งตัวเองเรียนหนังสือต่อไป

 

เธอต้องทำงานหนักมาก  แต่ละวันต้องล้างจานมากมายจนหนังมือเน่าเปื่อย

แต่เธอก็ไม่ท้อถอย  แม้เงินเดือนไม่มาก  แต่เธอก็สามารถเก็บเงินไว้ได้ส่งตัวเองเรียนภาคพิเศษวันเสาร์-อาทิตย์จนจบชั้นปริญญาตรี

“ฉันทำได้แล้ว  ฉันทำได้แล้ว”  เธอพูดด้วยความดีใจขณะก้าวขึ้นไปรับปริญญาแม้จะไม่มีใครไปร่วมแสดงความยินดีกับเธอ  แต่เธอก็ภูมิใจมากกับความสำเร็จของเธอ

 

“ฉันเรียนจบแล้ว  ฉันจะต้องพยายามหางานทำให้ได้”  เธอคิดในใจแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาดูหนังสือเพื่อไปสมัครสอบเข้าทำงาน

“งานอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นงานราชการและหน่วยงานเอกชน ขอให้มีงานทำ

ก็พอแล้ว”  เธอพูดในใจคนเดียว

ด้วยความอยากมีงานทำ  เธอจึงอ่านหนังสืออย่างหนัก  แม้แต่ในเวลาทำงาน

หากมีเวลาว่างนิดเดียว  เธอก็พยายามอ่านหนังสือให้ได้

“ฉันจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์”  เธอคิดในใจ

 

วันหนึ่งเธออ่านเจอประกาศรับสมัครพนักงานของโรงงานแห่งหนึ่ง  ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงมาก  เธอจึงรีบไปสมัครทันที  ครั้นเข้าไปสอบ  เธอก็สอบผ่านข้อเขียนได้คะแนนดีมาก  เธอจึงมีโอกาสได้รับการสอบสัมภาษณ์  และเมื่อถึงเวลาสอบสัมภาษณ์เธอได้เล่าชีวิตจริงของเธอให้กรรมการสอบฟัง  กรรมการก็บอกรับเธอทันที

“เด็กอย่างนี้แหละที่โรงงานเราต้องการ  เราไม่ต้องการเด็กที่มีอะไรพร้อมสรรพทุกอย่าง  แต่เราต้องการคนที่ขาดแคลนและสู้อย่างเธอนี่แหละ  พวกเรายินดี  สัปดาห์หน้าให้เธอมาทำงานได้”  น้ำตาเธอไหลคลอเบ้า  เพราะเธอไม่คิดว่ากรรมการจะมองเธออย่างนั้น  เธอคิดว่าช่างเป็นความโชคดีของคนจน  ๆ  อย่างเธอจริง ๆ

 

เมื่อเธอเข้าไปทำงานในโรงงานที่มีชื่อเสียง  พนักงานมีการแข่งขันกันสูง

บางคนจึงมีความขัดแย้งกันเพื่อแย่งกันเอาใจหัวหน้า  แต่เธอไม่คิดจะไปแย่งตำแหน่งอะไรกับใคร  มุ่งหน้าทำงานอย่างทุ่มเท  ด้วยการทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยของเธอนั่นเอง  เธอจึงได้เลื่อนตำแหน่งไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดเธอได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการให้เป็นหัวหน้าแผนก  มีเงินเดือนสูง  และต่อมาเธอก็แต่งงานกับรองผู้จัดการ

ที่มีฐานะการเงินมั่นคง  เพราะเขาเห็นว่าเธอเก่งคน  เก่งงานและเก่งการบริการทุกอย่าง  แล้วชีวิตของเธอก็มีความสุขและมั่นคงตลอดไป

 

 

แบบทดสอบ

ชื่อ…………………………………………………………….เลขที่………………….ชั้น……………

วันที่………………เดือน………………………………….พ.ศ………………………………………

 

คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย  Q ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

๑.  เหตุที่ข้าวฟางได้รับการปฏิบัติจากแม่เลี้ยงเช่นนั้น  เป็นเพราะอะไร

(วิเคราะห์)

ก.  ข้าวฟางไม่มีพ่อ  จึงทำให้แม้เลี้ยงไม่เกรงใจ

ข.  แม่เลี้ยงขาดคุณธรรม  เช่น  ความเมตตา เป็นต้น

ค.  แม่เลี้ยงต้องการให้เธอเป็นคนเข้มแข็ง  อาศัยตนเองได้

ง.  ข้าวฟางเป็นเด็กไม่ดี  เธอจึงได้รับการปฏิบัติเช่นนั้น

๒.  การที่เข้าฟางได้รับการปฏิบัติจากแม่เช่นนั้น  มีผลให้เขาเป็นคนเช่นไร

(วิเคราะห์)

ก.  เกิดความท้อแท้  และท้อถอย

ข.  เกิดความผิดหวังและหมดหวัง

ค.  เกิดความคิดที่จะต่อสู้กับแม่เลี้ยง  เพื่อเอาชนะแม่เลี้ยง

ง.  เกิดกำลังใจ  มีความคิดที่จะอาศัยตนเองให้ได้

๓.  การกระทำของข้าวฟาง  จัดเข้าในลักษณะเหมือนข้อใด(วิเคราะห์)

ก.  “ปลาเป็นย่อมว่ายทวนน้ำเสมอ”

ข.  “ชีวิตย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำ”

ค.  “ความชั่ว  มีแต่คนที่คิดชั่วเท่านั้นทำได้”

ง.  “คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด”

 

๔.  ชีวิตของข้าวฟาง  เหมือนกับชีวิตของใคร(สังเคราะห์)

ก.  ดาว  เป็นลูกคนรวย  เมื่อพ่อตายจึงใช้จ่ายเงินที่พ่อหาไว้ให้จนหมด

ข.  ดี เป็นลูกคนจน  จึงประชดชีวิตด้วยการทำชั่วอย่างถึงที่สุด

ค.  แดง  ไม่ได้รับความยุติธรรมจากเจ้านาย  เขาจึงทำความดีจนเอาชนะใจเจ้านายได้

ง.  ดำ  ถูกกลั่นแกล้งจากหัวหน้า  เขาจึงไม่ยอมทำตามคำสั่งหัวหน้างาน

๕.  ชีวิตของข้าวฟางตรงกับคำสอนข้อใด(สังเคราะห์)

ก.  อัตตาหิ  อัตตโน นาโถ  ตนเป็นที่พึ่งของตน

ข.  ปัญญา  โลกัสมิง  ปัตโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ค.  ปมาโท  มัจจุโน  ปทัง  ความประมาทเป็นหนทางแห่งความทุกข์

ง.  กัมมุนา  วตติ  โลโก  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

๖.  นักเรียนเห็นด้วยกับความคิดของข้าวฟางหรือไม่  เพราะอะไร(สังเคราะห์)

ก.  เห็นด้วย  เพราะเป็นการมุ่งเพื่อเอาชนะคนอื่น

ข.  เห็นด้วย  เพราะเป็นการไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตา

ค.  ไม่เห็นด้วย  เพราะเป็นการทำให้คนอื่นเสียหาย

ง.  ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นไม่เคารพแม่เลี้ยง

๗.  ถ้าคนในสังคมมีความคิดเหมือนข้าวฟางมาก ๆ จะเป็นอย่างไร(วิเคราะห์)

ก.  ไม่ดี  เพราะทำให้แม่เลี้ยงไม่พอใจ

ข.  ไม่ดี  เพราะผู้คนจะรังเกียจมากขึ้น

ค.  ดี  เพราะจะทำให้เอาชนะคนอื่นได้

ง.  ดี  เพราะมีนิสัยต่อสู้  อดทนต่อความยากลำบาก

 

 

๘. การกระทำของใครสอดคล้องกับการกระทำของข้าวฟางมากที่สุด(สังเคราะห์)

ก.  ดำ  เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหัวหน้าจึงมุ่งทำความดีเพื่อเอาชนะใจหัวหน้า

ข.  ดี  เห็นว่าไม่ใครรักจึงประชดด้วยการทำความชั่ว

ค.  ดาว  ไม่อยากให้ใครดูถูกว่าจน  จึงแต่งตัวภูมิฐานเข้าไว้ก่อน

ง.  แดง  ไม่สนใจการเรียน  จึงทำให้สอบตก

๙.  เรื่องนี้ต้องการสื่อคุณธรรมข้อใด(วิเคราะห์)

ก.  การประหยัด  อดออม

ข.  ความเสียสละ  สามัคคี

ค.  ความขยัน  เสียสละ

ง.  ความอดทน  ขยัน

๑๐.  ข้อใดคือลักษณะนิสัยของแม่เลี้ยง      (สังเคราะห์)

ก.  เสียสละ

ข.  เห็นแก่ตัว

ค.  มีน้ำใจ

ง.  รู้จักให้อภัย

 

 

 

 

 

 

เฉลย

๑.  ข             ๒.  ง             ๓.  ก             ๔.  ค             ๕.  ก

๖.  ข              ๗.  ง             ๘.  ก             ๙.  ง             ๑๐.  ข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...