หนังสือเสริมอ่านออกเขียนได้ ป1-3

บทที่ ๑๘ สระ อะ ไม่มีตัวสะกด

บทที่ ๑๙ สระ อึ ไม่มีตัวสะกด บทที่ ๒๐ สระ เอะ ไม่มีตัวสะกด บทที่ ๒๑ สระ เเอะ

บทที่ ๒๒ สระ โอะ ไม่มีตัวสะกด

บทที่ ๒๓ สระ เอาะ บทที่ ๒๔ สระ เออะ บทที่ ๑ สระ อา ไม่มีตัวสะกด

บทที่ ๒ สระ อี ไม่มีตัวสะกด

บทที่ ๓ สระ อู ไม่มีตัวสะกด

บทที่ ๔ สระ เอ ไม่มีตัวสะกด

บทที่ ๕ สระ แอ ไม่มีตัวสะกด

บทที่ ๖ สระ โอ ไม่มีตัวสะกด บทที่ ๗ สระ ไอ

บทที่ ๘ สระ ใอ บทที่ ๙ สระ อือ ไม่มีตัวสะกด

บทที่ ๑๐ สระ ออ ไม่มีตัวสะกด

บทที่ ๑๑ สระ เอา บทที่ ๑๒ สระ เอีย ไม่มีตัวสะกด

บทที่ ๑๓ สระ เอือ ไม่มีตัวสะกด

บทที่ ๑๔ สระ เออ ไม่มีตัวสะกด

บทที่ ๑๕ สระ อัว ไม่มีตัวสะกด

บทที่ ๑๖ สระ อุ ไม่มีตัวสะกด

บทที่ ๑๗ สระ อิ

ไม่มีตัวสะกด

ปก, คำนำ,สารบัญ,แบบฝึก

ปกCD

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...