เคลียค่า error แบบอื่นๆ ของพริ้นเตอร์ Canon ใช้ได้เกือบทุกรุ่น

tookapic / Pixabay

ต่อไปเป็นวิธีเคลียค่า error แบบอื่นๆ ของพริ้นเตอร์ Canon ใช้ได้เกือบทุกรุ่น  (อ่านให้หมด !!)
1.ถอดปลั๊กเครื่องปริ้นท์
2.กดปุ่ม Resume ค้างไว้ แล้วมากดปุ่ม power ค้างไว้อย่าปล่อย
3.เสียบปลั๊ก –จะมีไฟเขียวปรากฏขึ้น
2.ยังคงค้างปุ่ม power ไว้ แล้วปล่อยปุ่ม Resume
3.ขณะที่ยังคงค้างปุ่ม power ไว้ ให้กดปุ่ม resume 2 ครั้ง และปล่อยปุ่มทั้งคู่ออก  แล้วรอจนกว่าไฟเขียวไม่กระพริบ
4.เมื่อไฟสัญญาณ power สีเขียว นิ่งแล้วให้ กดปุ่ม resume เป็นจำนวนครั้ง    เพื่อเหตุผลต่อไปนี้

1 ครั้ง ไฟส้ม คือ Service test print (พริ้นทดสอบ)
2 ครั้ง ไฟเขียว คือ EEPROM information print (พริ้นสถานะของ EEPROM)
3 ครั้ง ไฟส้ม คือ EEPROM Initialization (การเริ่มต้นค่าปฎิบัติการ EEPROM)
4 ครั้ง ไฟเขียว คือ Waste Ink Counter Resetting (เคลียร์ค่าแผ่นซับหมึก) (ข้อนี้ใช้บ่อย)
5 ครั้ง คือ ไฟส้ม คือ Destination setting (การเข้าเมนูการปรับแต่งตั้งค่าต่างๆ)
6 ครั้ง ไฟเขียว คือ Print head deep cleaning (ล้างหัวพิมพ์ทั้งดำและสี)
7 ครั้ง ไฟส้ม คือ Reserved
8 ครั้ง ไฟเขียว คือ CD/DVD check pattern (ตรวจสอบรูปแบบการพริ้นซีดี)
9 ครั้ง ไฟส้ม คืด CD/DVD print position correct (พริ้นตำแหน่งการพิมพ์ของซีดีในแกนแนวนอน)
10 ครั้ง คือ ไฟเขียว CD/DVD print position correct (พริ้นตำแหน่งการพิมพ์ของซีดีในแกนแนวตั้ง)
11 ครั้ง ถึง 13 ครั้ง ไฟ ส้ม เขียว ส้ม Return to menu selection (กลับไปสู่เมนูหลัก)
14 ครั้ง ไฟเขียว Left margin correct (ปรับแต่งขอบการพิมพ์ด้านซ้าย)
15 ครั้ง ไฟส้ม Return to menu selection (กลับไปสู่เมนูหลัก)

5.กดปุ่ม ON/OFF เพื่อ ปิดปริ๊นท์เตอร์  (บางทีอาจต้องกด 2 ครั้ง เพื่อ ปิด) (คือกดครั้งแรกไฟเขียวจะกระพริบตอบรับ กดครั้งที่สอง สาม สี่ ห้า…ไฟเขียวจะนิ่งไม่กระพริบ เป็นการเข้าสู่โหมดปกติ)
6.ถอดปลั๊ก เครื่องปริ้นท์
7.เสียบปลั๊กเครื่องปริ้นท์ เปิดเครื่องปริ้นท์ แล้วใช้งานตามปกติ
———————-

เพิ่มเติม

การใช้คำสั่ง เพื่อ –การบำรุงรักษา–ผ่านปุ่ม Resume

ในขณะเครื่องปริ้นท์ เปิดอยู่ และไฟเขียวนิ่งอยู่

กดปุ่ม Resumeค้างไว้เพื่อให้ไฟเขียวกระพริบ เป็นจำนวนครั้ง  แล้วรีบปล่อย (นับเฉพาะไฟเขียว)
1 ครั้ง ล้างหัวพิมพ์
2 ครั้ง พิมพ์ตรวจหัวฉีด
3 ครั้ง การผ่านกระดาษ แบบเร็ว
4 ครั้ง การจัดระดับหัวพิมพ์
5 ครั้ง การทำความสะอาดผิวทางเดินกระดาษใต้หัวพิมพ์
6 ครั้ง เป็นต้นไป ไม่มีคำสั่ง

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...