คำสั่งในการการปิดและรีสต๊าทระบบ Linux

รูปแบบ
shutdown [-a][-t sec][-krhnfFc][time][warning-message]

-a เรียกใช้ไฟล์ /etc/shutdown.allow
-t sec ใช้คำสั่ง init ส่งข้อมูลเตือนในการปิดระบบ
-k ไม่ปิด จริงๆ เพียงส่งข้อความเตือนไปยังทุกคน
-r รีบู๊ตเครื่อง
-h ปิดระบบ
-n ปิดเองโดยไม่เรียกใช้ไฟล์ init
-f ข้ามใช้คำสั่ง fack ตรวจสอบดิสก์ตอนรีบู๊ต
-F ใช้คำสั่ง fack ตรวจสอบดิสก์ตอนรีบู๊ต
-c ยกเลิกการทำงานทั้งหมดที่ใช้อยู่
time เวลาที่ต้องการปิดระบบ
warning-message ข้อความที่ต้องการ

ตัวอย่าง

คำสั่งในการปิดระบบ Linux Server

#shutdown -h now

#halt

#poweroff

#init 0

#shutdown -h +10 < อีกสิบนาทีจะปิดระบบ

#shutdown -h 21.00 < สั่งปิดระบบเวลา 21.00

คำสั่งในการรีสต๊าทระบบ Linux Server

# shutdown -r now

# reboot

#init 6

ที่มา:
http://linux.about.com/od/commands/l/blcmdl8_shutdow.htm
http://www.computerhope.com/unix/ushutdow.htm
http://ss64.com/bash/

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...