แนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน

text

รวมแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

แบบทดสอบเตรียมบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมแนวข้อสอบบุคลากรทางการศึกษา

ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด_

ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ_

ข้อสอบงานพัสดุ

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 300 ข้อ

ข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

ข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

 

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...