p07 หรือ p08 ใน mp287

หากเจอปัญหาเครื่องพิมพ์ cannon mp287 เกิดแจ้ง error po8 หรือ p07  นั่นหมายถึงตัวซับหมึกใกล้จะเต็ม วิธีแก้ปัญหาคือ ใช้โปรแกรมเคลียร์ในการแก้ปัญหา p08 หรือ P07

แก้ปัญหาเครืืองพิมพ์ cannon mp287

 

แต่ก่อนที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมมาเคลียร์ printer ให้สังเกตรุ่นเครื่องพิมพ์ ก่อนโดยเปิดที่ฝาปริ้นเตอร์  มองดูบริเวณที่หัวพิมพ์วิ่งไปมา จะมีรุ่นของเครื่องพิมพ์แปะไว้ เป็นตัวอักษรอ่านได้ชัดเจน ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมและใช้ให้ถูกรุ่นนะคะ จะได้ไม่เกิดปัญหา  หากขึ้นด้นด้วย LBA เครื่องพิมพ์รุ่นนี้เป็นรุ่นเก่า จะไม่มีปัญหาในการ reset ปริ้นเตอร์ โดยมีวิธีการ Reset ดังนี้ค่ะ

1.ปิดเครื่อง
2.กดปุ่ม stop/reset ค้างไว้
3.กดปุ่มpower  แต่ยังไม่ต้องปล่อย Stop/reset
4.กดปุ่ม power ค้างไว้ ปล่อยปุ่ม stop/reset
5.กดปุ่ม stop/reset 5 ครั้ง แล้วปล่อยทั้งสองปุ่ม
6.ใส่กระดาษไปสองแผ่น รอจนไฟเขียวหยุดกระพริบ(เครื่องจะฟิดกระดาษออกมา)
7.ดาวน์โหลด โปรแกรม Service Tools MP287 แตก zip ไฟล์เปิดโปรแกรมขึ้นมา ต่อสาย usb เครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์
8.กดปุ่ม Main 1 ครั้งและรอจนกว่าจะมีข้อความบอกว่า A function was finished จากนั้นกด OK.
9.กดปุ่ม platen 1 ครั้ง
10.กดปุ่ม EEPROM 1 ครั้ง
11.กดปุ่ม Power เพื่อปิด และเปิดเครื่องอีกครั้ง

เพียงเท่านี้ก็เสร้จขั้นตอนในการ เคลียร์ตัวซับน้ำหมึกรุ่น LB

แก้ปัญหาเครืืองพิมพ์ cannon mp287

หากเครื่องพิมพ์ขึ้นต้นด้วย LF ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ ๆมีวิธีการเคลียร์ตัวซับหมึกดังนี้
1.ปิดเครื่อง

2.กดปุ่ม stop/reset ค้างไว้
3.กดปุ่มpower  แต่ยังไม่ต้องปล่อย Stop/reset
4.กดปุ่ม power ค้างไว้ ปล่อยปุ่ม stop/reset
5.กดปุ่ม stop/reset 6 ครั้ง แล้วปล่อยทั้งสองปุ่ม
6.ดาวน์โหลด โปรแกรม Service Tools MP287 V.3400  แตก zip ไฟล์ ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์
7.กดปุ่ม  set ที่ เมนู Main 1 ครั้งและรอจนกว่าจะมีข้อความบอกว่า A function was finished จากนั้นกด OK.
8.กดปุ่ม EPROM 1 ครั้ง
9.กดปุ่ม Power เพื่อปิด และเปิดเครื่องอีกครั้งก็เสร็จแล้ว

 

>

Mayong_ness

อยากเขียนเรื่องราวข้อมูลต่างๆ เพื่อให้คนที่สนใจได้เข้ามาอ่าน..อาจจะไม่ได้เขียนทุกวัน..นานๆที่มาเขียนนะคับ..ถ้าข้อมูลใดไม่ถูกต้องก็ ติชมกันได้นะคับ..

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...